Măsuri pentru diminuarea efectelor negative ale caniculei și secetei la nivelul județului Alba

Marți 13 august a.c. la sediul Instituției Prefectului – Județul Alba s-a desfășurat ședința extraordinară  a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență în care s-au prezentat și dezbătut măsurile întreprinse pentru diminuarea efectelor negative ale caniculei și secetei la nivelul județului nostru. În cadrul ședinței s-a decis adoptarea de măsuri eficiente destinate prevenirii și protecției populației, respectiv limitării consecințelor negative, dinamizarea acțiunilor de identificare și supraveghere a riscurilor specifice sezonului estival, creșterea capacității operative și de intervenție în scopul gestionării eficiente a situațiilor de urgență generate de fenomenele meteorologice periculoase (secetă, caniculă, vânt puternic, precipitații, căderi de grindină, incendii etc), cooperarea între serviciile publice deconcentrate și descentralizate, creșterea interesului public la acțiunile de intervenție, respectiv limitarea factorilor de risc care generează producerea unor situații de urgență.

Planul de măsuri include acțiuni de informare a populației cu privire la respectarea regulilor în perioadele de caniculă pentru atenuarea efectelor acesteia, comunicarea de măsuri preventive cu privire la riscul scăldatului în locuri neamenajate; inclusiv prin montarea unor plăcuțe de avertizare referitoare la riscul de înec în zonele cu grad ridicat de pericol ale cursurilor de apă; verificarea respectării de către angajatori a prevederilor OUG nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă; verificarea condițiilor igienico-sanitare și a stării de sănătate a angajaților în obiectivele cu risc; monitorizarea asigurării cu apă a populației și operatorilor economici, precum și aplicării măsurilor din planul de restricție și folosire a apei în perioadele deficitare; monitorizarea surselor potențiale de poluare pentru evitarea producerii de poluări accidentale; asigurarea unor surse alternative de apă; identificarea locurilor pentru amplasarea punctelor de prim ajutor și a punctelor de distribuție a apei potabile; identificarea și actualizarea la nivelul localităților a evidenței persoanelor a căror stare de sănătate poate fi influențată de caniculă; asigurarea asistenței medicale de urgență, respectiv a medicamentelor și materialelor sanitare; asigurarea cu prioritate a asistenței medicale pentru persoanele cu afecțiuni; asigurarea unor surse alternative de electricitate; efectuarea de controale sanitar-veterinare la agenți economici, unități de alimentație publică; respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor; măsuri de prevenire și informare cu privire la interzicerea arderilor miriștilor, stufului, tufărișului, vegetației uscate și vegetației forestiere.

Instituția Prefectului – Județul Alba