Măsuri pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic în unităţile de învăţământ din județul Alba

Miercuri 07.02.2018, la sediul Instituției Prefectului – Județul Alba, s-a desfășurat ședința Grupului de lucru pentru analiza modului de realizare  a obiectivelor propuse în Planul Teritorial Comun de Acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Alba, prezidată de prefectul Dănuț – Emil Hălălai și formată din reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean de Poliție Alba, Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Alba, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Unirea” al județului Alba .
 Ordinea de zi a cuprins următoarele puncte: analiza activităţilor desfăşurate în domeniul asigurării climatului de siguranţă publică în unităţile de învăţământ preuniversitar şi a rezultatelor obţinute de către Inspectoratul Judeţean de Poliţie Alba în semestrul I al anului şcolar 2017/2018; raport privind măsurile întreprinse de Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba pentru reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar în semestrul I al anului şcolar 2017/2018; analiza aferentă anului şcolar 2017-2018, semestrul I, referitoare la activităţile desfăşurate de către Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Alba în scopul creşterii gradului de siguranţă şi prevenirii delicvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar; situația instituțiilor de învățământ care funcționează în clădiri neautorizate și care au obligația solicitării și obținerii autorizației de securitate la incendiu – Inspectoratul pentru situații de urgență ”Unirea” al județului Alba.
Prefectul Dănuț- Emil Hălălai a apreciat ca pozitivă colaborarea instituțiilor implicate în aplicarea Planului Teritorial Comun de Acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Alba.
” Consider ca utilă participarea unor reprezentanți ai posturilor de poliție la ședințele de consilii locale, pentru a se informa reciproc și colabora în vederea asigurării unui climat ridicat de siguranță în unitățile de învățământ ”, a precizat prefectul județului Alba.
Totodată prefectul a solicitat reprezentanților Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Unirea” Alba comunicarea cu celeritate a unei situații cu unitățile școlare din județul nostru care nu au depus până în prezent cereri de avizare/autorizare din punct de vedere al securității la incendiu, urmând a se lua toate măsurile legale pentru a se respecta legislația în vigoare.
Instituția Prefectului – județul Alba