Măsuri pentru combaterea pestei porcine africane la mistreț pe teritoriul județului Alba

Unitatea Locală de Decizie a Centrului Local de Combatere a Bolilor al județului Alba, reunită în ședință miercuri 04 decembrie a.c. în vederea aprobării planului de măsuri pentru combaterea focarului de pestă porcină africană din Fondul de Vânătoare nr.36 Berghin, a adoptat Decizia nr.5/04.12.2019, prin care se actualizează Programul de măsuri pentru combaterea pestei porcine africane la mistreț pe teritoriul județului Alba.

Precizăm că în prezent aria afectată este formată din zona infectată pe o rază de 8 kilometri, incluzând unitățile administrativ – teritoriale Berghin, Sântimbru, Ciugud, Alba Iulia și o zonă tampon pe o rază de încă 5 kilometri incluzând localitățile Mihalț, Ohaba, Șpring, Daia Română, Ighiu, Cricău și Galda de Jos.

”Informăm cetățenii că există un punct de dezinfecție în localitatea Dumitra. Îndemnăm populația să-l utilizeze, iar primarii să se ocupe de funcționarea corespunzătoare a acestuia. Totodată comunicăm cetățenilor interesați, că animalele vor putea fi transportate în alte localități, doar  însoțite de un formular de mișcare și fișa de inspecție întocmită de medicul veterinar din localitatea de proveniență.

Primarii tuturor unităților administrativ  teritoriale din județ vor organiza ședințe de instruire ale Unităților  Locale de Sprijin, ședințe în care va fi prezentat Programul de Măsuri transmis, precum și măsurile dispuse pentru combaterea bolii și atribuțiile unităților locale de sprijin. Totodată atenționăm gestionarii fondurilor de vânătoare să respecte cu strictețe măsurile luate prin Decizia nr.4/28.11. 2019 a CLCB Alba, precum și prevederile Ordinului ministrului apelor și pădurilor nr. 673/2019 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, art 10, aliniat 1:”În zona afectată definită ca aria calculată cu o rază de 13 km de la cazul de pestă porcină africană, compusă din zona infectată cu o rază de 8 km și zona-tampon de 5 km în exteriorul zonei infectate, se recoltează întregul efectiv de mistreți și cotele de recoltă aprobate pentru speciile șacal, vulpe, cioară grivă și coțofană, prin metode de vânătoare care nu dislocă efectivul, respectiv prin metoda „la pândă” și „la dibuit”, în termen de 30 de zile de la confirmarea virusului.”

Instituția Prefectului- Județul Alba