La sediul Instituției Prefectului – Județul Alba s-au organizat întâlniri de lucru cu secretarii unităților administrativ – teritoriale din județ

Luni, 14 mai  a.c., la sediul Instituției Prefectului – județul Alba s-a desfăşurat întâlniri de lucru cu secretarii unităților administrativ – teritoriale din județ.

La ședințe au participat subprefectul județului Alba, Monica Popescu, șeful serviciului Verificarea Legalității Actelor, Contencios Administrativ, Urmărirea Aplicării Actelor cu Caracter Reparatoriu, Alegeri, din cadrul Instituției Prefectului – Județul Alba, domnul Ovidiu Cazacu, consilieri juridici desemnați prin ordin al prefectului să examineze sub aspectul legalității, actele administrative adoptate sau emise de autoritățile administrației publice locale.

Principalele teme dezbătute în cadrul şedinţei au fost: considerații privind redactarea, emiterea și adoptarea actelor administrative, comunicarea acestora către prefect precum și cele referitoare la verificarea legalității acestora; aplicarea actelor normative din domeniul restituirii proprietăților funciare în special: cererile nesoluționate și a necesarului de teren pentru finalizarea aplicării legilor fondului funciar; stadiul întocmirii documentațiilor necesare emiterii titlurilor de proprietate pentru cererile nesoluționate; chestiuni organizatorice: restituirea din arhiva comisie județene a dosarelor de fond funciar constituite la nivelul comisiilor locale de fond funciar; diverse.

 

Instituția Prefectului – Județul Alba