La Prefectura Alba, instruire cu primarii și secretarii localităților din județ privind alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019

Marți 17 septembrie a.c. la sediul Instituției Prefectului – Județul Alba, în prezența d-lui prefect, Dănuț-Emil Hălălai, s-a desfășurat instruirea primarilor şi a secretarilor comunelor, oraşelor şi municipiilor cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019.

Având în vedere prevederile art. 253 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cărora prefectul  „asigură monitorizarea aplicării unitare şi respectării Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, precum şi a celorlalte acte normative de către autorităţile administraţiei publice locale şi serviciile publice deconcentrate, la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti „, coroborate cu dispozițiile art. 9 alin. (2) din H.G. nr. 631/2019 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019, potrivit cărora „Prefecţii, cu sprijinul filialelor şi birourilor judeţene ale Autorităţii Electorale Permanente, organizează în cel mai scurt timp instruirea primarilor şi a secretarilor comunelor, oraşelor şi municipiilor cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru Preşedintele României.”; Instituţia Prefectului – Judeţul Alba împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, prin Biroul județean Alba al AEP, au organizat  întâlnirea de lucru cu primarii și secretarii unităților administrativ teritoriale din județul Alba având ca temă organizarea și desfășurarea în cele mai bune condiții a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019.

Cu acest prilej au avut loc dezbateri cu privire la:

  1. Prezentarea cadrului normativ şi măsuri organizatorice privind organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019.
  2. Principalele atribuţii ce le revin primarilor și secretarilor unităților administrativ teritoriale în vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019.
  3. Sprijinul acordat Prefectului județului Alba de către primarii unităților administrativ teritoriale în temeiul art. 8 litera g) din H.G. nr. 631/2019 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019, cu privire la:
  • asigurarea sediilor și dotării-tehnico materiale ale birourilor electorale ale secțiilor de votare (art. 10 alin. 6 – 8 din HG 631/2019 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019; art. 4 alin. 2 și 9 din H.G. nr. 632/2019 privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019);
  • asigurarea transportului grupat a persoanelor implicate în procesul electoral la nivel de unitate administrativ teritorială – la/de la sesiunile de instruire, la exercitarea celorlalte atribuții ce le revin, inclusiv preluarea/predarea de la și la biroul electoral județean/instituția prefectului a materialelor necesare procesului electoral/rezultatelor votării.

Prezentările au fost expuse de către prefectul județului Alba, dl Dănuț – Emil Hălălai; dl Cazacu Ovidiu, șeful serviciului juridic din cadrul Instituției Prefectului – Județul Alba; d-na Sacotă Aurora Simona, șef birou în cadrul Biroului județean Alba al Autorității Electorale Permanente; reprezentanții Direcției județene de Telecomunicații Speciale Alba, dl Romcea Lucian – Șef birou, dl  col. ing. Giura Dan-Horia – Șeful Direcției Județene de Telecomunicaţii Speciale Alba; maior Ovidiu Costea, (î) prim – adjunct al Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

 

Instituția Prefectului – Județul Alba