Instituția Prefectului, în sprijinul cetățenilor județului Alba

Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor, Instituţia Prefectului – Judeţul Alba a inițiat un program de audiențe, care vor fi acordate în unități administrativ – teritoriale din județul nostru.

Joi, 31 octombrie a.c., în municipiul Aiud – la sediul Primăriei – Sala de ședințe, începând cu orele 10.00, audiențele vor fi susținute de subprefectul Nicolae – Gheorghe Mera, acesta fiind însoțit de doamna Mirela-Simona Goronea, director executiv adjunct la Casa Județeană de Pensii Alba,  de reprezentanți ai Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba, precum și de consilieri juridici din cadrul Instituției Prefectului Alba, specializați  în probleme de fond funciar. Audiențele vor avea ca obiect probleme de pensii, fond funciar, cadastru,  alte aspecte de interes pentru comunitatea locală.

Rugăm cetățenii care se vor prezenta la audiențe să dețină documente în sprijinul solicitării lor (ex. în cazul problemelor legate de pensii: decizie de pensionare, cupon de pensie, etc.; în cazul problemelor legate de aplicarea legilor fondului funciar: cerere formulată în temeiul legilor fondului funciar, hotărâre de validare, proces-verbal de punere în posesie, titlu de proprietate, etc.).

Instituția Prefectului – Județul Alba