Informare privind aplicarea Programului pentru școli al României

Conform Hotărârii Guvernului nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia s-a constituit prin Ordinul Prefectului Județului Alba nr.446 din 05 octombrie 2017, Comisia pentru punerea în aplicare a prevederilor acestui act normativ.

La nivelul județului Alba, în vederea implementării Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023,  s-au desfășurat următoarele activități:

  • aprobarea produselor ce vor fi achiziționate în vederea distribuirii: lapte UHT, corn alternativ cu biscuiți uscați și mere;
  • aprobarea măsurilor educative aferente: organizarea de vizite la ferme pomicole/legumicole sau la ferme de producere a laptelui, cu degustare de produse, la stațiuni de cercetare pomicolă, legumicolă, expoziții, târguri sau alte evenimente și activități similare, organizarea de concursuri tematice legate de consumul de fructe și legume, lapte și produse lactate, organizarea de activități de grădinărit la nivelul școlii, organizarea de zile tematice dedicate consumului de fructe și legume și de lapte și produse lactate;
  • publicarea documentației de atribuire pentru Furnizarea și distribuția fructelor, laptelui și a produselor de panificație în școli și grădinițe, pentru anii școlari 2018-2019 și 2019-2020 – Anunț de participare nr. CN1000894/05.06.2018 S.I.C.A.P. și 2018/S 106 -241438 /06.06.2018 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
  • răspuns la solicitările de clarificări primite din partea operatorilor economici.