Informare privind aplicarea Programului pentru școli al României ianuarie 2019

Conform Hotărârii Guvernului nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia s-a constituit prin Ordinul Prefectului Județului Alba nr.446 din 05 octombrie 2017, Comisia pentru punerea în aplicare a prevederilor acestui act normativ.

La nivelul județului Alba, în vederea implementării Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023,  s-au desfășurat următoarele activități în ultima perioadă:

  • monitorizarea și controlul furnizării și distribuției produselor lactate și a produselor de panificație pentru anul școlar 2017-2018, potrivit programului național ”Lapte – corn”;
  • aprobarea la nivelul județului Alba a listei produselor ce vor fi distribuite, în cadrul Programului pentru școli al României, precum și stabilirea măsurilor educative aferente, pentru anii școlari 2018-2019 și 2019-2020, după avizarea acestora de către comisie;
  • întocmirea documentației de atribuire pentru furnizarea și distribuția fructelor, laptelui și a produselor de panificație în școli și grădinițe, pentru anul școlar 2018-2019, respectiv 2019-2020 și înaintarea acesteia Agenției Naționale pentru Achiziții Publice în vederea publicării;
  • organizarea de activități educativ-informative pentru încurajarea consumului de produse lactate în rândul copiilor în cadrul evenimentului ”Gustos de Alba”, cu mesajul Produsele lactate, o hrană sănătoasă!.