Informare privind aplicarea Programului pentru școli al României

Conform Hotărârii Guvernului nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia s-a constituit prin Ordinul Prefectului Județului Alba nr.446 din 05 octombrie 2017, Comisia pentru punerea în aplicare a prevederilor acestui act normativ.

La nivelul județului Alba, furnizarea și distribuția fructelor, laptelui și a produselor de panificație în școli și grădinițe în cadrul Programului pentru școli al României în județul Alba continuă în anul școlar 2019-2020 în baza Acordurilor cadru încheiate în anul 2018, pentru o perioadă de doi ani școlari, respectiv 2018-2019 și 2019-2020.

Pentru anul școlar 2019-2020 s-au încheiat Contracte subsecvente de furnizare astfel:

  • Lot I – Mere, Contract subsecvent de furnizare II, cu furnizorul Logistic Media Pop Art S.R.L. Ocna Mureș;
  • Lot II – Lapte UHT, Contract subsecvent de furnizare II, cu furnizorul Dorna Lactate S.A. Suceava;
  • Lot III – Produse de panificație – corn alternativ cu biscuiți uscați, Contract subsecvent de furnizare II, cu furnizorul asocierea Logistic Media Pop Art SRL cu Patisgal SRL.