Informare privind aplicarea Programului pentru școli al României

Conform Hotărârii Guvernului nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia s-a constituit prin Ordinul Prefectului Județului Alba nr.446 din 05 octombrie 2017, Comisia pentru punerea în aplicare a prevederilor acestui act normativ.

La nivelul județului Alba, în vederea implementării Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023,  s-au desfășurat următoarele activități:

  • evaluarea ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziție Furnizarea și distribuția fructelor, laptelui și a produselor de panificație în școli și grădinițe, pentru anii școlari 2018-2019 și 2019-2020;
  • întocmirea Raportului procedurii aprobat fără observații la data de 06.09.2018 pentru Lotul I și Lotul III, respectiv la data de 28.09.2018 pentru Lotul II;
  • încheierea acordurilor cadru/contractelor subsecvente de furnizare produse cu ofertanții declarați câștigători, cu respectarea termenelor prevăzute de legislație în domeniul achizițiilor publice după cum urmează: pentru Lot I mere – acord-cadru și contract încheiat cu Logistic Media Pop Art S.R.L., pentru Lot II lapte UHT – acord-cadru și contract încheiat cu Dorna Lactate S.A., iar pentru Lot III produse de panificație – acord-cadru și contract încheiat cu asocierea Logistic Media Pop Art S.R.L. – Patisgal S.R.L.

Instituția Prefectului – județul Alba