INFORMARE OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI BUCUREȘTI – În atenția Persoanelor Fizice Autorizate și a Întreprinderilor Individuale

Oficiul Național al Registrului Comerțului București a transmis o informare importantă cu privire la persoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale care activează pe raza localității dumneavoastră.

Având în vedere dispozițiile art. II alin.(1) din Legea nr.182/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, Oficiul Registrului Comerțului radiază din oficiu, în termen de 60 de zile de la împlinirea a 2 ani de la data intrării în vigoare a legii, persoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale al căror număr de clase de activități prevăzute de codul CAEN incluse în obiectul de activitate este mai mare decât cel impus de actul normativ menționat – cel mult 5 clase de activități prevăzute de codul CAEN pentru PFA și cel mult 10 clase de activități prevăzute de codul CAEN pentru întreprinderea individuală.  Situația persoanelor fizice autorizate și a întreprinderilor individuale care nu și-au îndeplinit obligația de modificare a obiectului de activitate până la data de 23.01.2019 este publicată pe pagina de internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului, la adresa www.onrc.ro, secțiunea Important.