În cadrul ședinței Comisiei de Dialog Social s-au prezentat măsurile întreprinse pentru beneficiarii de asistență socială

Joi 30 ianuarie 2019, cu începere de la ora 10.00, sala Mihai Viteazul din sediul Instituției Prefectului – județul Alba, s-a desfăşurat şedinţa Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba.

         Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele teme: informare privind analiza modului în care au fost cheltuite sumele alocate pentru plata beneficiilor de asistență socială în anul 2018; stadiul realizării programului de ocupare a forței de muncă pentru anul 2018 și măsurile prevăzute a se implementa în anul 2019; prezentarea tematicilor şedinţelor Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba pe anul 2019; diverse.

         Primul punct al ordinii de zi, cu privire la analiza modului în care au fost cheltuite sumele alocate pentru plata beneficiilor de asistență socială în anul 2018, a fost prezentat de către domnul Flaviu Cozuc – director executiv, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba.

În anul 2018, în urma solicitărilor care au fost transmise către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba, direct de titulari ai beneficiilor de asistenţă socială sau de către primării, s-a asigurat stabilirea dreptului în vederea asigurării plăţii şi punerea în plată, pentru următoarele beneficii de asistenţă socială:

  • Alocaţia de stat pentru copii, s-a acordat în baza Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată şi a H.G nr. 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plata a alocaţiei de stat pentru copii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un număr de 58.534 beneficiari. Suma plătită cu titlu de alocaţie de stat a fost, în anul 2018 de 286.192 lei;
  • Alocaţia pentru susţinerea familiei s-a acordat în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei republicată, pentru un număr mediu lunar de 3.022 beneficiari, suma plătită cu acest titlu fiind de 6.522.076 lei;
  • Alocaţia de întreţinere pentru copiii aflaţi în plasament familial, prevăzută de Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare s-a acordat pentru un număr de 895 beneficiari, pentru care s-a plătit, în anul 2018, suma de 096.834 lei;
  • Indemnizaţia lunară de hrană cuvenită persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA s-a acordat pentru un număr de 37 persoane adulte, iar suma plătită cu acest titlu a fost de 213.216 lei;
  • În baza OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare, s-au acordat un număr de 3.472 indemnizaţii lunare, plătindu-se, pentru această perioadă, suma de 64.417.125 lei şi 1.526 stimulente, în valoare totală de 724.404 lei;
  • Venitul minim garantat (ajutorul social) s-a acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un număr de 3.889 de beneficiari, pentru care, în anul 2018, s-a plătit suma de 384.186 lei;
  • În baza OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele cu dizabilitate gravă sau accentuată s-au plătit sume cu acest titlu până la data de 31.12.2018, de 929.416 lei;
  • Indemnizaţia de acomodare, prevăzută de Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, s-a acordat în anul 2018, pentru un număr mediu lunar de 6 beneficiari, suma plătită cu acest titlu fiind de 147.219

Solicitarea fondurilor de la bugetul de stat şi efectuarea plăţilor către Consiliul Judeţean Alba, respectiv DGASPC Alba pentru plata indemnizaţiei lunare acordate persoanelor cu handicap grav şi accentuat, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap grav, accentuat şi mediu şi a indemnizaţiei de însoţitor pentru adultul cu handicap vizual grav a fost transmisă către DGASPC Alba, pentru plata acestor drepturi, suma de 82.984.332 lei, pentru un număr mediu lunar de 17.771 beneficiari.

Începând cu luna decembrie 2018, au fost demarate procedurile de preluare a acestor plăţi de la DGASPC Alba, urmând ca de la 01.01.2019, plata drepturilor să fie efectuată de către AJPIS Alba.

Totodată, în conformitate cu prevederile HG. nr.1019 din 20 decembrie 2018, privind aprobarea „Procedurii de acordare a plăţilor, precum şi situaţiile de suspendare, modificare, încetare a dreptului la prestaţiile sociale pentru persoanele cu handicap”, a fost încheiat un protocol, între cele două instituţii, respectiv AJPIS Alba şi DGASPC Alba.

Al doilea punct de pe ordinea de zi privind stadiul realizării programului de ocupare a forței de muncă pentru anul 2018 și măsurile prevăzute a se implementa în anul 2019, a fost prezentat de către domnul Sorin Lazăr – director executiv adjunct, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba;

Obiectivul general al Programului judeţean pentru ocuparea forţei de muncă în anul 2018, prevedea încadrarea în muncă a cel puţin 6300 persoane. Până la data de 31.12.2018 un număr total de 6227 persoane au revenit pe piaţa muncii, respectiv un procent de 98,84% persoane

           Pentru anul 2019, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba, prin Programul  judeţean de ocupare a forţei de muncă,  estimează încadrarea a 6350 persoane din totalul de 15.540 persoane cuprinse la măsuri active.

           La punctul 3, domnul Nelu Fleșer – șef serviciu, Instituţia Prefectului – judeţul Alba a prezentat tematica şedinţelor Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba pe anul 2019.

           La punctul 4, au avut loc discuții libere cu privire la materialele prezentate, precum și alte subiecte de larg interes.

Domnul Nelu Fleșer – a propus acordarea unui stimulent financiar pentru familiile defavorizate ca acestea să nu mai fie nevoite să-și dea copiii în plasament.

Doamna subprefect, Monica Popescu a precizat că prin ordonanța de urgență nr. 114/2018, se stabilește un salariu minim superior în cadrul firmelor din domeniul construcțiilor, care vine și cu o scutire la impozit și o parte din contribuțiile sociale, iar în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte  la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră. Angajații cărora li se aplică acest salariu minim pe economie sunt cei ai angajatorilor care desfăşoară activitatea de construcţii definită la codul CAEN 41.42.43 – secţiunea F – Construcţii și în domeniile de producere a materialelor de construcţii.

Acest lucru are un efect negativ asupra domeniilor conexe construcțiilor, de exemplu serviciile de consultanță tehnică, care au un număr redus de angajați și lucrări sporadice. Prin mărirea salariului minim pentru acest domeniu, multe firme se vor vedea nevoite să renunțe la angajați. Soluția care s-a desprins în urma dezbaterilor vizează reducerea codurilor CAEN care intră sub incidența OUG nr. 114/2018.

Prefectul județului Alba, domnul Dănuț-Emil Hălălai, a apreciat materialele prezentate, sugerând conducătorilor instituțiilor publice să mediatizeze rezultatele obținute pe fiecare domeniu de activitate,  dând asigurări membrilor Comisiei de Dialog Social Alba că Instituția Prefectului – județul Alba va avea în continuare ca obiectiv menținerea climatului de pace socială.

Instituția Prefectului – Județul Alba