În cadrul Comisiei de Dialog Social a județului Alba dezbateri privind stimularea ocupării forței de muncă

               Miercuri 21 martie 2018, cu începere de la ora 10.00, sala Mihai Viteazul din sediul Instituției Prefectului – județul Alba, s-a desfăşurat şedinţa Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba, prezidată de subprefectul Monica Popescu.
               Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele teme: analiza modului de aplicare la nivelul județului Alba a OUG nr. 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative; stadiul realizării Programului de Ocupare al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba pentru anul 2017 și propunerile pentru anul 2018; diverse.
               Primul punct al ordinii de zi, cu privire la modul de aplicare la nivelul județului Alba a OUG nr. 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, a fost prezentat de către domnul Dorel Fiț – inspector șef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba.
Modul de respectare de către angajatorii cu sediul în judeţul Alba a prevederilor OUG nr.82/2017 privind negocierea la nivelul angajatorilor a modului de aplicare a OUG nr.79/2017, a fost verificat de către inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba; în cursul lunii decembrie 2017 au fost efectuate un număr de 114 acţiuni de control pentru verificarea iniţierii şi negocierii colective a modului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă nr.79/2017, stabilindu-se şi un număr de154 de măsuri obligatorii în acest sens.
                O altă acțiune desfăşurată de Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba în luna decembrie 2017 a constat în demararea Campaniei referitoare la conștientizarea angajatorilor, salariaţilor sau a specialiştilor în domeniul resurselor umane asupra modului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă nr.82/2017 precum şi a altor modificări apărute în domeniul legislaţiei muncii referitoare în special la registrul electronic al salariaţilor, evidenţa timpului lucrat de salariaţi, definirea muncii nedeclarate, munca ucenicilor. Campania s-a desfăşurat şi cu participarea reprezentantului Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba în principalele orașe ale județului  precum şi la sediul CECAR Alba cu membrii acestei asociaţii profesionale.
                Al doilea punct de pe ordinea de zi cu privire stadiul realizării Programului de Ocupare al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba pentru anul 2017 și propunerile pentru anul 2018, a fost prezentat de către domnul Sorin Lazăr, director executiv adjunct, Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Alba.
                La sfârşitul anului 2017, figurau în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba un număr total de 6163 şomeri, dintre care: 1999 indemnizaţi şi 4164 neindemnizaţi. Din numărul total al şomerilor înregistraţi  2669  sunt femei. Rata şomajului, la nivelul judeţului Alba, la finele lunii decembrie 2017 este de 3,66%.
               Obiectivul general al Programului judeţean pentru ocuparea forţei de muncă în anul 2017, prevede încadrarea în muncă a cel puţin 6080 persoane. Până la data de 31.12.2017 un număr total de 6030 persoane au revenit pe piaţa muncii.
În cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba a fost înfiinţat Compartimentul de Economie Socială, compartiment cu principală atribuţie evaluarea solicitărilor persoanelor juridice care desfăşoară activităţi în domeniul economiei sociale în vederea acordării după caz, a atestatului sau mărcii sociale, precum şi emiterea de acordare ori, după caz, de neacordare a atestatului, respectiv mărcii sociale.
Până la 31.12.2017 s-au emis 8 atestate de întreprindere socială.
               La punctul 3, au avut loc discuții libere cu privire la materialele prezentate, precum și alte subiecte de larg interes.
               Subprefectul Monica Popescu și-a manifestat interesul cu privire la domeniile de activitate, unde în urma cursurilor de calificare, s-au angajat cele mai multe persoane.
Domnul Sorin Lazăr, director executiv adjunct, Agenţia Judeţeană pentru  Ocuparea Forţei de Muncă Alba a precizat că meseriile cele mai căutate sunt cele de muncitor necalificat, agent de securitate și lucrător comerciant.
               Reprezentanții Instituției Prefectului –județul Alba, au propus modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. În acest sens, unei persoane care a refuzat consecutiv două locuri de muncă, să nu i se mai acorde ajutor social. Persoana respectivă ar trebui să ocupe un loc de muncă minim 3 luni, pentru a vedea dacă este potrivită sau nu pentru postul respectiv.
               O altă propunere a vizat stimularea firmelor din zonele defavorizate, pentru a împiedica depopularea anumitor zone ale județului, de exemplu zona Munților Apuseni.
               Domnul Ioan Petruț – Confederaţia Naţională Sindicală Cartel Alfa, a pledat pentru revitalizarea școlii profesionale românești, propunând o flexibilizare în ceea ce privește durata formării profesionale, luându-se exemplu de la firme, care își califică angajații într-un interval de 4-5 luni. Totodată a atras atenția asupra posibilității dispariției calificării în anumite domenii, dacă nu se vor lua anumite măsuri în sensul atragerii tinerilor spre școlile de meserii.
Instituția Prefectului – Județul Alba