IMPORTANT PENTRU CETĂȚENII CARE DEȚIN ACTE DE IDENTITATE AL CĂROR TERMEN DE VALABILITATE A EXPIRAT ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.03.2020

Ca urmare a ratei de infectare cu Sars-Cov-2. pentru a se preveni  aglomerarea  ghișeelor Serviciilor Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor, informăm cetățenii cu privire la menținerea valabilității actelor de identitate expirate începând cu data de 01.03.2020.

În considerarea dispozițiilor cuprinse în art.45 din O.U.G nr.70/14.05.2020, coroborate cu cele ale art.4 alin. (5) din Legea nr.55/15.05.2020, actele de identitate al căror termen de valabilitate ( înscris în actul de identitate) a expirat începând cu data de 01.03.2020, își mențin valabilitatea pe toată perioada stării de urgență/alertă precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa în mod direct serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor care deservește localitatea  dumneavoastră de domiciliu/reședință ( datele de contat ale celor 13 S.P.C.L.E.P. din județul Alba se găsesc pe site-ul www.dpcepalba.ro, la secțiunea  ” Servicii locale”) .