Guvernul României a aprobat măsurile de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

      Potrivit art. 6 din O.U.G. nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă ,, pentru desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă, se acordă, o singură dată, angajatorilor pentru fiecare telesalariat un sprijin financiar în valoare de 2.500 lei în scopul achiziţionării de pachete de bunuri şi servicii tehnologice necesare desfăşurării activităţii în regim de telemuncă.”

         Astfel, în vederea acordării sprijinului financiar și achiziționării de bunuri pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă, angajatorii pot accesa platforma aici.gov.ro.

         De asemenea, prin Ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr.1376/2020 se stabileşte modalitatea de acordare a sprijinului financiar şi categoriile de bunuri ce pot fi achiziţionate;  conform art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 sunt aprobate:

  • Categoriile de bunuri ce pot fi achiziționate
  • Modelul cererii pe care o va depune angajatorul pentru acordarea sprijinului financiar
  • Modelul declarației angajatorului pe propria răspundere
  • Modelul listei salariaților pentru care se solicit acordarea sprijinului financiar.

Instituția Prefectului – Județul Alba