Evoluția și combaterea pestei porcine prezentate în cadrul ședinței Colegiului Prefectural

Miercuri 26 septembrie a.c., s-a desfășurat ședinţa Colegiului Prefectural al Judeţului Alba, prezidată de  prefectul Dănuț-Emil Hălălai..

Ordinea de zi a ședinței a cuprins următoarele puncte: informare privind cazurile de pestă porcină africană notificate în România; raport de activitate al Direcției de Sănătate Publică Alba, pentru semestrul I al anului 2018 ; diverse.

Reprezentantul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimantelor Alba a prezentat o informare privind cazurile de pestă porcină africană. În Romania, apariția bolii pentru prima dată în județul Satu Mare și apoi în restul județelor a avut la baza factorul uman. La nivelul țării, situația pestei porcine africane se prezintă astfel: la porcii domestici din exploatațiile non-profesionale, în total au fost afectate 231 localități din 12 județe, fiind confirmate 909 cazuri de pestă porcină, 1139 porci decedați și 8091 porci uciși; la porcii domestici din exploatațiile comerciale, în județele Tulcea, Brăila, Călărași, în 13 unități comerciale au fost înregistrați 6.421 porci morți, 5.898 cadavre incinerate și 222.120 cadavre îngropate. În județul Alba nu a fost înregistrat niciun caz de pestă porcină africană. În cadrul acțiunilor de supraveghere  au fost ridicate de către DSVSA Alba un număr de 182 probe  de la porci domestici și 3 probe de la porci mistreți rezultatul analizelor fiind negativ.

În perioada 01.06-30.06.2018,  cu ocazia prelevării probelor de sânge  de la porcii din PFA-uri, pentru supravegherea activă PPC, au fost verificate  și inspectate cu privire la  respectarea condițiilor de biosecuritate pentru boli majore,  un număr de:277 exploatații de tip A cu 2464 suine și două exploatații comerciale cu un număr de 3475 suine. Verificările privind respectarea condițiilor de biosecuritate la specia suine au continuat, inspectându-se 204 exploatații Tip A cu suine, la care s-au întocmit 65 fișe de biosecuritate.

Unitatea Operațională Locală din cadrul  DSVSA  a solicitat  convocarea Centrului Local de Combaterea Bolilor  din cadrul Instituției Prefectului, în vederea înștiințării și propunerea următoarelor măsuri:interzicerea funcționării târgurilor de animale; întărirea controalelor in târgurile autorizate de animale de către personalul  DSVSA împreună cu instituții județene de ordine publică; primăriile prin administratorii de târg  împreună cu  medicii veterinari contractuali,pentru  activitatea în târg, vor întări controalele la intrare, interzicând  intrarea în târguri a animalelor  neidentificate și fără documente sanitare veterinare ( formular de mișcare pe târg și certificat sanitar-veterinar); constituirea de echipe mixte  de control; anunțarea DSVSA a oricarui caz de boala sau moarte la porci domestici sau mistreți de către crescători, medici veterinari concesionari,medici oficiali, asociatii de vanatoare, proprietari fonduri de vanatoare, proprietari si personal sanitar veterinar din exploatații comerciale, primarii prin unitățile locale de sprijin;continuarea actiunilor de informare a populației cu privire la evoluția bolii în statele vecine; în caz de apariție a suspiciunii de boala PPA se va proceda conform Manualului Operațional pentru Pesta Porcina Africana, ediția I -2016.revizuita in 2018.

La finalul prezentării, prefectul Dănuț-Emil Hălălai a mulțumit instituțiilor de ordine publică și celorlalte servicii deconcentrate pentru sprijinul acordat în acțiunile de control a extinderii pestei porcine și în special pentru filtrul de la Arieșeni și eradicarea focarului din județul Bihor și a solicitat reprezentantului DSVSA Alba o situație privind controalele efectuate în târgurile de toamnă și situația privind cazurile în care au fost vândute animale.

Directorul DSP Alba,  Sinea Dumitru Alexandru a expus un raport de activitate al Direcției de Sănătate Publică Alba, pentru semestrul I al anului 2018.

Serviciul de control în sănătate publică din cadrul DSP Alba a efectuat un număr de 1145 controale, cu un număr total de 360 sancțiuni, din care: avertismente – 331 ; amenzi – 28, în valoare de 49.200  lei; Produse retrase de la consum 97,45 kg și 23 litri ; Suspendări de activitate – 1. Activitatea de control în sănătate publică s–a  materializat  pe domenii de activitate, după cum urmează: apa – 82 controale cu 20 avertismente, 1 amendă în valoare de 20.000 lei, 19 probe recoltate dintre care 13 corespunzătoare, 4 necorespunzătoare fizico – chimic și 2 necorespunzătoare bacteriologic ; aliment – 287 controale cu 64 avertismente, 2 amenzi în valoare de 7.000 lei, 1 suspendare de activitate;  turism – 30 controale cu 11 avertismente ;  mediul de viaţă a populaţiei  – 117 controale ( din care 52 număr total de sesizări  rezolvate)  cu 19 avertismente, 5 amenzi în valoare de 9.000 lei ; mediul de muncă – 66 controale cu 7 avertismente ;  cosmetice – 98 controale în unități cu 50 avertismente, 91 controale pe produse cosmetice ; biocide –  12 controale  cu 1 avertisment, 18 controale pe produse biocide ; învaţământ – 161 controale cu 53 avertismente și 1 amendă în valoare de 1.000 lei,   79 controale blocuri alimentare școli și grădinițe, chioșcuri șolare, unități catering (societăți comerciale) cu 26 avertismente, 3 amenzi în valoare de 3.000 lei, precum și 97,45 kg și 23 litri produse alimentare neconforme din chioșcurile școlare retrase de la consum ; uniţăţi sanitare – 213 controale cu 80 avertismente şi 16 amenzi în valoare de 9.200 lei ;  acțiuni comune cu alte autorități – 3.

La punctul Diverse de pe ordinea de zi au fost discutate mai multe probleme de actualitate. Domnul Ispas Costică, reprezentantul ANIF a ridicat problema finanțării analizelor medicale și a disfuncționalităților de la Centrul de permanență de la Ocna Mureș. Reprezentantul Casei de Asigurări de Sănătate a arătat că finanțarea analizelor se realizează după criterii bine stabilite prin lege, care nu pot fi încălcate, iar domnul Sinea Alexandru, director DSP a informat că se preconizează deschidera la Ocna Mureș a unei secții externe a Spitalului Județean Alba. Domnul Dănuț-Emil Hălălai, Prefect al Județului Alba a solicitat implementarea unor măsuri pentru îmbunătățirea calității serviciilor acordate cetățenilor.

 

Instituția Prefectului – Județul Alba