Demersuri ale Instituției Prefectului – Județul Alba, în sprijinul pensionarilor

Miercuri 29 ianuarie a.c., cu începere de la ora 10.00, la sediul Instituției Prefectului – Județul Alba s-a desfăşurat şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba, prezidată de prefectul Nicolae Albu.

Principalele teme dezbătute în cadrul şedinţei au fost următoarele: modul de acordare și drepturile de care beneficiază persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945-Decret Lege nr. 118/1990; informare privind comunicarea cu persoanele vârstnice;  prezentarea tematicii şedinţelor Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru  Problemele Persoanelor Vârstnice Alba pe anul 2020.

Membrilor Comitetului le-au fost prezentate drepturile de care beneficiază persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945-Decret Lege nr. 118/1990, pentru a fi mediatizate de către reprezentanții asociațiilor de pensionari în comunitățile din care provin, precum și importanța vaccinării antigripale în rândul seniorilor.

Doamna Mirela Mândroc – director general adjunct, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Persoanelor Vârstnice Alba a prezentat un material privind comunicarea cu persoanele vârstnice.

Domnul Dinu Nistor – președintele Asociaţiei Pensionarilor „Speranţa de Alba”, a apreciat materialul prezentat de către doamna Mirela Mândroc, director general adjunct în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, considerând că acest material ar trebui diseminat în rândul instituțiilor publice, astfel încât funcționarii să învețe importanța comunicării cu cetățenii.Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba a promovat acest material, în rândul centrelor de îngrijire și asistență socială din subordine, pentru a oferi servicii de calitate beneficiarilor.

Domnul Olimpiu Turcu – președintele Asociației Pensionarilor Silvici Alba a relatat o serie de probleme cu privire la activitatea Casei Județene de Pensii Alba și anume: întârzieri mari privind soluționarea dosarelor de pensii mai ales a cererilor de recalculare. Propunerea domnului Turcu este aceea, ca indiferent de modul în care au fost soluționate cererile, toate persoanele să primească răspuns la solicitarea depusă la Casa Județeană de Pensii Alba, cu respectarea termenelor legale; o altă problemă ar fi legată de neluarea în calcul a adeverințelor depuse. Dumnealui ne-a relatat că au fost cazuri de persoane care au câștigat în instanță anumite drepturi bănești, iar în motivarea instanței se preciza următorul aspect „Casa Județeană de Pensii nu avea voie să nu ia în considerare adeverințele”.

De asemenea, președintele Asociației Pensionarilor Silvici Alba a făcut următoarele propuneri:

afișarea la fiecare cabinet medical din Ambulatoriul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia (Policlinica) a listei cu pacienții programați; respectarea programul de lucru de către medicii din Policlinică.

Domnul Dinu Nistor – președintele Asociaţiei Pensionarilor „Speranţa de Alba”, consideră că actuala Policlinică din municipiul Alba Iulia trebuie relocată într-un spațiu nou, adaptat nevoilor pacienților.

Doamna Diana Mârza – managerul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, a dat asigurări membrilor Comitetului că s-au făcut progrese pentru ca actualul Ambulatoriu să fie mutat, iar pentru fiecare specializare medicală din Policlinică există programări și liste cu numărul bonului de ordine aferent pacienților din ziua respectivă. De asemenea, managerul Spitalului Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia a solicitat sprijinul asociațiilor de pensionari și a Comisiei de Etică din cadrul Spitalului pentru semnalizarea eventualelor nereguli. O altă propunere a domnului Turcu a fost modificarea Legii nr. Legii nr. 502/2004 privind asociațiile pensionarilor, prin care autoritățile publice locale să fie obligate să acorde spații pentru sediile asociațiilor de pensionari. Dl. Marian Ioan, președintele Asociația Pensionarilor ’’Ion Buteanu’’ Abrud a propus suplimentarea numărului de paturi repartizate Compartimentului de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie din cadrul Spitalul Orășenesc Abrud, motivând că cele 5 paturi sunt insuficiente pentru numărul mare de solicitări.

O altă problemă stringentă pentru locuitorii din zona Munților Apuseni, este racordarea la rețeaua de gaze naturale.

Instituția Prefectului – județul Alba a făcut demersuri către Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ” S.A pentru introducerea gazelor naturale în această regiune a județului nostru. În ședința din luna februarie a.c, se vor prezenta aceste demersuri.

Domnul col.(r) Nicolae Panduru – Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” – filiala județeană Alba „Gemina” a ridicat problema întârzierilor în soluționarea dosarelor de pensii, declarând că sunt dosare privind recalcularea cu întârzieri de peste 2 ani.

Prefectul județului Alba, domnul Nicolae Albu, a apreciat materialele prezentate, insistând asupra unei comunicări eficiente în cadrul instituțiilor publice.

Referitor la problema întârzierilor privind soluționarea dosarelor de pensii, prefectul Nicolae Albu a informat membrii Comitetului că se fac eforturi pentru a fi aduse la zi toate dosarele, fiind întocmit un grafic privind restanțele. Pentru a veni în sprijinul persoanelor vârstnice, Instituția Prefectului – județul Alba în colaborare cu Consiliul Județean Alba prin adresa nr. 2464/G/SC/2020 a înaintat Casei Naționale de Pensii o solicitare privind redeschiderea Cabinetului de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă din orașul Cîmpeni, județul Alba. O altă intervenție a fost făcută prin adresa nr. 2444/G/SC/2020 către Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru decontarea transportului pensionarilor care sunt membrii în Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din zona de domiciliu la sediul instituției unde se organizează lucrările Comitetului.

 

Instituția Prefectului – Județul Alba