Conferința națională ” Administrația publică la 100 de ani de la Marea Unire”

Joi  11 octombrie, a.c.  în sala de conferințe a Universității ”1 Decembrie 2018” din Alba Iulia s-a desfășurat Conferința națională ” Administrația publică la 100 de ani de la Marea Unire”, organizată de către Instituția Prefectului – Județul Alba.

Parteneri în organizarea acestei conferințe au fost  Ministerul Culturii și Identității Naționale, Universitatea ”1 Decembrie 2018” din Alba Iulia, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Institutul Național de Administrație, Consiliul Județean Alba.

Obiectivul Conferinței a constat în dezvoltarea unei platforme de dezbateri care să examineze și să pună în valoare adevărul istoric al Marii Uniri, evoluția administrației publice și reformele guvernării la 100 de ani de la momentul unificării statului național român.

Temele Conferinței au vizat contextul geopolitic al Marii Uniri, reformele administrative și legislative după 1918, politica economică a guvernelor României, statutul și rolul prefecturilor, poziția României în economia europeană, management administrativ, politicile publice din perspectivă diacronică.

Programul conferinței a cuprins două secțiuni de comunicări și ateliere de lucru. O primă secțiune este dedicată analizei diacronice a administrației publice pe parcursul celor o sută de ani de existență (reforme administrative, evoluția carierei funcționarului public, legislație și organizare instituțională etc.), cea de a doua secțiune vizează managementul public, elaborarea și implementarea politicilor publice. Lucrările rezultate în urma conferinței vor fi publicate într-un volum cu titlul”Administrația publică la 100 de ani de la Marea Unire”.

Au participat invitați din cadrul Instituțiilor Prefectului din România, autorități ale administrației publice locale, servicii publice deconcentrate ; conferențiari din mediul universitar ; alți participanți din mediul educațional, administrativ, istorici, reprezentanți ai administrației publice centrale și locale;  invitați din cadrul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Institutului Național de Administrație (INA).

Instituția Prefectului – județul Alba