CONCURSUL JUDEȚEAN DE PICTURĂ, ESEURI LITERARE, POEZIE ȘI MUZICĂ ,, MAREA UNIRE ȘI IDEALURILE NAȚIONALE”

În acest an, când aniversăm 100 de ani de la Marea Unire, dedicăm această primă ediție a Concursului Județean de pictură, poezie și muzică ,,Marea Unire și Idealurile Naționale”, elevilor din clasele I-VIII din unitățile de învățământ ale județului Alba.

Tema concursului:

          Marcarea unui moment istoric important al neamului nostru, împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire.

Argument:

Concursul  județean de pictură, poezie și muzică vine să adauge contribuția tinerilor care studiază în școlile din județul Alba, la descoperirea și înțelegerea unui moment marcant din istoria neamului, sărbătorirea a 100 de ani de la Marea Unire.

Prin acest concurs se dorește identificarea percepției plastice, literare și muzicale a elevilor, felul în care înțeleg aceștia contextul istoric.

Scop:

  • Stimularea potenţialului artistic şi creativ al tinerilor și identificarea celor talentați;
  • Promovarea talentelor autentice și a capacității originale de transpunere a unei viziuni personale despre o realitate într-o lucrare literară sau artistică;
  • Apropierea tinerilor de istoria locală și cunoașterea culturii naționale;
  • Cultivarea sensibilităţii artistice, a simţului estetic și dezvoltarea personalităţii tinerilor.

Finanțare:

Din bugetul proiectului Concursul județean de pictură, eseuri literare, poezie și muzică ”Marea Unire și Idealurile Naționale”  aprobat de către Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Organizatori:

Instituția Prefectului – Alba Iulia, Piața I.I.C. Brătianu nr. 1, telefon 0258.811179, fax 0258.811382, e-mail: prefectura@prefecturaalba.ro;

Inspectoratul Școlar Județean Alba – Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr.7, telefon 0258.817255, fax 0258.817663, e-mail: secretariat@mail.albanet.ro.

Locul desfășurării:

Instituția Prefectului – Județul Alba – Sala „Mihai Viteazul”.

Calendarul activităților – precizări organizatorice:

  • Organizarea concursului se realizează conform Regulamentului de înscriere, participare, desfășurare și evaluare aflat în anexa prezentului document;
  • Lansarea concursului și semnarea parteneriatelor are loc începând cu data de 01.10. 2018;
  • Depunerea / trimiterea lucrărilor sau a suporturilor audio se va face prin poştă, curierat sau personal, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Alba, camera 14, în atenția doamnei inspector școlar FILIP Alexandrina Delia, până la data de 15.10.2018;
  • În perioada 16.10.2018 – 19.10.2018 va avea loc examinarea/evaluarea lucrărilor de către juriul format din reprezentanți ai Instituției Prefectului – Județul Alba, Inspectoratul Școlar Județean Alba;
  • Lucrările primite în cadrul concursului vor rămâne în patrimoniul Inspectoratului Școlar Județean Alba;
  • Festivitatea de premiere va avea loc în data de 22.10.2018, ora 14.00, în Sala „Mihai Viteazul” din cadrul Instituției Prefectului – Județul Alba și va cuprinde vernisajul unei expoziții, lectura unor fragmente din eseurile și textele literare premiate, momente muzicale.

Participanți:

Secțiunea pictură, eseuri literare, poezie –  elevi  din clasele I-VIII, din unitățile de învățământ din județul Alba;

Secțiunea muzică – formațiuni corale din unitățile de învățământ din județul Alba (clasele I-VIII).

 

         Notă: Lucrările concepute conform Regulamentului concursului aflat în anexă și depuse la secțiunile pictură, eseuri literare, poezie  vor fi jurizate pe categorii de vârstă: clasele I-IV și clasele V-VIII.