COMUNICAT DE PRESĂ APIA – Privind eșantionul de control la fața locului aferent Campaniei 2019

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură ( APIA) informează că începând cu 1 iulie 2019 va efectua controlul la fața locului pentru cererile unice de plată eșantionate în acest scop, aferente Campaniei 2019.

Astfel, eșantionul de control extras din baza de date APIA la nivelul județului Alba, conține un număr de 777 fermieri pentru care se vor verifica respectarea normelor de ecocondiționalitate, a cerințelor minime și specifice aferente schemelor de sprijin în sectorul vegetal și în sectorul zootehnic, astfel:

Reamintim că în conformitate cu art.1 din Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) nr.69/2019, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură are obligația ca în perioada 1 iulie – 1 octombrie 2019 să efectueze controlul la fața locului pentru cererile unice de plată eșantionate în acest scop.

Motiv pentru care, rugăm fermierii să pregătească următoarele documente pentru a le pune la dispoziția inspectorilor:

  1. Caiete de agromediu – pentru campaniile 2015, 2016, 2017, 2018 și 2019- în funcție de primul an de angajament;
  2. Borderou cu evidența îngrășămintelor organice distribuite în afara fermei exploatației agricole;
  3. Plan pentru ferma vegetală;
  4. Plan de fertilizare;
  5. Registru individual al exploatației;
  6. Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecția plantelor;
  7. Chitanțe, facturi – daca este cazul, etc.