Comunicat de presă, 04 septembrie 2020

Începând cu data de 02 septembrie 2020, a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 152/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea extinderii categoriilor de plăți care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului național electronic de plată online.

Începând cu data de 7 septembrie 2020 plata contravalorii pașapoartelor se va efectua online în contul Companiei Naționale „Imprimeria Națională” S.A. deschis la CEC Banks S.A., inclusiv prin intermediul SNEP, respectiv ghiseul.ro.

Recuperarea taxelor de pașaport neutilizate se va face prin cerere online către Imprimeria Națională.

Începând cu data de 7 septembrie 2020 plata contravalorii permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare si a autorizațiilor provizorii se va efectua prin virament, prin mijloace de plată online în contul Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat , inclusiv prin intermediul SNEP, respectiv prin intermediul POS-urilor care vor fi instalate la sediile serviciilor publice emitente ale documentelor sau mandat poștal.

Începând cu aceeași dată, unitățile de Trezorerie nu vor mai încasa numerar aceste taxe.