Comunicat Comisie de Dialog Social

Gradul de valorificare a biletelor de tratament în perioada ianuarie-iunie 2018 a fost de 88%

 

Miercuri 4 iulie 2018, cu începere de la ora 10.00, la sediul Instituției Prefectului – județul Alba, s-a desfăşurat şedinţa Comisiei de Dialog Social, prezidată de prefectul  Dănuț-Emil Hălălai.

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele teme: analiza modului de acordare a venitului minim garantat și a alocației pentru susținerea familiei; informare privind modul de atribuire a biletelor de tratament pentru pensionarii și asigurații sistemului public de pensii; diverse.

Primul punct al ordinii de zi, cu privire la modul de acordare a venitului minim garantat și a alocației pentru susținerea familiei, a fost prezentat de către domnul Flaviu Cozuc, director executiv – Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba.

În ceea ce priveşte acordarea celor două tipuri de beneficii, ajutor social şi alocaţie pentru susţinerea familiei, la nivelul judeţului Alba situaţia se prezintă astfel:

 

Anul de referinţă Venit minim garantat (ajutor social) Alocaţie pentru susţinerea familiei
Nr. mediu beneficiari Sume plătite – lei Nr. mediu beneficiari Sume plătite –  lei
30.06.2016 5.188 1.362.331 3.856 645.212
30.06.2017 4.815 1.140.590 3.708 624.455
30.06.2018 4.082 1.033.536 3.326 549.162

 

Al doilea punct de pe ordinea de zi privind modul de atribuire a biletelor de tratament pentru pensionarii și asigurații sistemului public de pensii, a fost prezentat de către doamna Mirela Goronea, director executiv adj. – Casa Județeană de Pensii Alba.

Pentru perioada ianuarie-iunie 2018 la Casa Judeţeană  de Pensii Alba s-au înregistrat un nr. de 2647  cereri de bilete de tratament. Numărul de bilete  repartizate de către  C.N.P.P. pentru această perioadă a fost de 572, la care s-au adăugat un număr de 25  bilete  ca suplimentare.

În ceea ce priveşte valorificarea biletelor pentru aceasta perioada, au fost atribuite beneficiarilor  un număr de  597 bilete de tratament, din care 523 pensionarilor şi rezultând astfel un grad de valorificare de 88%.

Pentru persoanele care beneficiază de tratament balnear cu suportarea unei contribuţii au fost eliberate un număr de 2510 bilete din care :

  • 421 – persoane care sunt pensionari în sistemul public;
  • 10 – persoane care sunt asiguraţi ai sistemului public de pensii prevăzuţi la art.6 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii;

     

         Prefectul județului Alba, domnul Dănuț-Emil Hălălai, a apreciat activitatea celor două instituții care au prezentat materiale în cadrul ședinței, dând asigurări membrilor Comisiei de Dialog Social Alba că toate propunerile dumnealor vor fi înaintate cu celeritate Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

           

 

Instituția Prefectului – Județul Alba