Comisia de Incluziune Socială Alba a prezentat Raportul Planului Județean privind Incluziunea Socială pe anul 2017

Vineri 02.02.2018, la sediul Instituției Prefectului – Județul Alba, s-a desfășurat ședința Comisiei de Incluziune Socială a județului Alba, prezidată de subprefectul Monica Popescu, formată din reprezentanți ai Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Alba, Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba,  Agenției Naționale pentru Romi, primăriilor și serviciilor publice de asistență socială din județ.
 Ordinea de zi a avut ca temă principală de dezbatere prezentarea Raportului Planului Județean privind Incluziunea Socială pe anul 2017.
La nivelul anului 2017, Planul Județean de Incluziune Socială a fost  împărțit în 5 direcții de acțiune: Asistență Socială; Incluziune Activă; Infrastructură Socială; Sistemul de sănătate; Sistemul de educație.
In cadrul colaborării cu partenerii privaţi pentru acordarea de servicii de zi în vederea reducerii numărului cazurilor de abandon şcolar sau de separare a copilului de familie, centrele de zi dezvoltate în parteneriat cu Asociaţia „Filantropia Ortodoxă” Alba Iulia, Filiala “Filantropia Ortodoxă” Războieni – Cetate, Filiala “Filantropia Ortodoxă” Ocna Mureş, Filiala “Filantropia Ortodoxă” Sebeş, Asociaţia “Sf Prooroc Ilie Tesviteanu” Aiud, Asociaţia  pentru copii şi persoane vârstnice în dificultate „Familia 2004” Blaj,  Asociaţia “Împreună pentru Abrud” Abrud, Asociaţia “Un pas înainte Alexandra” Aiud şi Asociaţia “Maria Mirabela” Draşov, au beneficiat de servicii de ocrotire şi / sau recuperare un număr mediu de 343 copii.
În cursul perioadei raportate, un număr mediu de 68 copii cu dizabilităţi neuropsihiatrice au beneficiat de servicii de recuperare în regim de zi în cadrul Centrului de servicii comunitare „Arnsberg” Alba Iulia.
In cadrul menţinerii activităţii de protecţie a copiilor separaţi temporar de părinţi în structurile rezidenţiale proprii sau dezvoltate în parteneriat, in perioada ianuarie-septembrie 2017, numărul mediu de copii ocrotiţi în structurile rezidenţiale ale DGASPC a fost de 159 copii / tineri, din care: 36 copii în centrul de plasament, 5 tineri în centrul de tranzit, 7 copii în centrul de primire în regim de urgenţă, 5 copii în centrul maternal şi 106 copii / tineri în cele 13 case de tip familial.
În structura DGASPC Alba funcţionează un centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică şi trei centre de îngrijire şi asistenţă, respectiv : Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Galda de Jos, Centrul de îngrijire şi asistenţă Abrud, Centrul de îngrijire şi asistenţă Gârbova şi Centrul de îngrijire şi asistenţă Baia de Arieş. Numărul mediu de persoane care au beneficiat de serviciile acestor centre, în cursul perioadei ianuarie-decembrie 2017, a fost de 469 persoane adulte cu dizabilități.
Ca urmare a acțiunilor de mediere organizate de către AJOFM, au fost încadrate în muncă un număr de 6030 persoane . Au fost consiliați și informați profesional de către AJOFM Alba un număr de 8.536 persoane, s-au organizat 216 cursuri de formare profesionala, iar 386 de persoane aflate in cautare de loc de munca au participat la cursuri de formare profesională.
În anul 2017, au beneficiat de asistenţă medicală comunitară un număr total de aproximativ 3196 persoane, din care 471 copii, 1497 persoane adulte, 290 persoane cu handicap şi 938 persoane vârstnice, ponderea  cea mai mare fiind în rândul persoanelor cu nivel economic scăzut şi nivel educaţional redus.
Subprefectul Monica Popescu i-a felicitat pe membrii comisiei pentru întreaga activitate desfășurată pe parcursul anului trecut, pentru eforturile considerabile depuse în vederea realizării obiectivelor propuse în cadrul Planului Județean privind Incluziunea Socială pe anul 2017, urându-le totodată  un an nou plin de impliniri profesionale, în importanta misiune în care sunt angrenați.
Instituția Prefectului – Județul Alba