Comisia de Dialog Social a județului Alba a dezbătut măsurile care se impun pentru a promova îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă

Miercuri, 31 ianuarie a.c., cu începere de la ora 10.00, la sala Mihai Viteazul din sediul Instituției Prefectului – județul Alba, s-a desfăşurat şedinţa Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba.

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele teme: informare privind rezultatele acțiunii de conștientizare a angajatorilor cu privire la corecta utilizare a produselor cu conținut de silice cristalină; informare privind analiza modului în care au fost cheltuite sumele alocate pentru plata beneficiilor de asistență socială în anul 2017; prezentarea tematicilor şedinţelor Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba pe anul 2018, diverse.

Expunerea prelungită la niveluri ridicate de praf face dificilă curăţarea prafului din plămâni şi produce, pe termen lung, silicoză, boala pulmonară obstructivă cronică (COPD), cancer la plămâni, precum şi alte efecte asupra sănătăţii. Directiva cadru  89/391/EEC introduce măsuri pentru a promova îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locurile de muncă. Este necesar ca angajatorul să evalueze riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor şi să implementeze măsuri de prevenire, care să asigure îmbunătăţirea nivelului securității şi al protecției sănătăţii lucrătorilor.

Cele mai frecvente deficiențe  constatate  sunt următoarele: nu s-au evaluat riscurile specifice luând în considerare riscurile generate  de silicea cristalină; lucrătorii nu au fost informați cu privire la  pericolele generate de silicea cristalină; nu s-au efectuat măsurători ale concentrației pulberilor de  silice la locurile de muncă.

Prefectul județului Alba, Dănuț – Emil Hălălai a sugerat Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba, inițierea în sezonul cald, a unor controale comune cu instituțiile abilitate din domeniul protecției mediului la primăriile din județul Alba, unde există drumuri pietruite.

În anul 2017, în urma solicitărilor care au fost transmise către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie  Socială  Alba, direct de titulari ai beneficiilor de asistenţă socială sau de către primării, s-a asigurat stabilirea dreptului în  vederea asigurării plăţii şi punerea în plată, pentru următoarele beneficii de asistenţă socială:

–  Alocaţia de stat pentru copii, s-a acordat în baza Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată  şi a H.G nr. 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind  alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plata a alocaţiei de stat pentru copii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un număr de 60.087 beneficiari;

     -Alocaţia pentru susţinerea familiei s-a acordat în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea  familiei republicată, pentru un număr mediu lunar de 3.620 beneficiari, suma plătită cu acest titlu fiind de  7.260.146 lei;

– Alocaţia de întreţinere pentru copiii aflaţi în plasament familial, prevăzută de Legea nr. 272/2004 privind  protecţia  şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare s-a acordat pentru un număr de 908  beneficiari, pentru care s-a plătit, în anul 2017, suma de 7.074.294 lei;

-Indemnizaţia lunară de hrană cuvenită persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA s-a acordat pentru un  număr de 31 persoane adulte, iar suma plătită cu acest titlu a fost de 185.040 lei;

–  În baza OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu  modificările şi  completările ulterioare, s-au acordat un număr de 3.223 indemnizaţii lunare, plătindu-se, pentru această perioadă,  suma  de 58.554.459 lei şi 1.272 stimulente, în valoare totală de  9.631.395 lei;

-Venitul minim garantat (ajutorul social) s-a acordat în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu  modificările şi completările ulterioare, pentru un număr de 4.520 de beneficiari, pentru care, în anul 2017, s-a  plătit  suma de 14.021.034  lei;

–  Indemnizaţia de acomodare, prevăzută de Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, s-a acordat în  anul 2017, pentru un număr mediu lunar de 10 beneficiari, suma plătită cu acest titlu fiind de 192.437 lei;

– Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, gaze naturale şi energie electrică, prevăzute de OUG 70/2011 privind măsurile de protecţie socială pe perioada sezonului rece, s-au acordat, în perioada 01.01.2017-30.06.2017, pentru un număr mediu de 3.502 beneficiari, pentru care s-a plătit suma de 1.507.376 lei.

În cadrul ședinței reprezentanții organizațiilor sindicale au solicitat ca S.C Uzina Mecanică Cugir să fie inclusă pe lista agenților economici din Anexa nr. 3 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, pentru ca atât actualii cât și foștii angajați ai SC Uzina Mecanică Cugir SA să poată beneficia de avantajele oferite de încadrarea în grupa I-a de muncă până la 01.04.2001, respectiv condiții speciale după această dată.

Prefectul Dănuț-Emil Hălălai a dat asigurări membriilor comisiei, că toate solicitările exprimate  vor fi transmise cu celeritate Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social.

 

 

Instituția Prefectului – Județul Alba