Aspecte privind raporturile de muncă și stabilirea pensiilor dezbătute în cadrul ședinței Comisiei de Dialog Social a județului Alba

Miercuri  20 februarie a.c., cu începere de la ora 10.00, sala Mihai Viteazul din sediul Instituției Prefectului – județul Alba, s-a desfăşurat şedinţa Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba.

Au fost prezenţi: domnul Dănuț-Emil Hălălai – prefectul județului Alba, doamna Monica Popescu – subprefectul județului Alba, manageri ai serviciilor publice deconcentrate, reprezentanți ai organizațiilor sindicale și patronale.

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele teme: raport de activitate al Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba pe anul 2018; modul de soluționarea a cererilor de pensionare privind înscrierile noi de pensii, a cererilor de modificare a drepturilor de pensie și a cererilor de recalculare pe anul 2018; diverse.

Primul punct al ordinii de zi, cu privire la activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba în anul 2018 a fost prezentat de către domnul Suciu Vasile – inspector șef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba. Până la data de 30.09.2018 au fost verificate un număr de 399 de instituții/autorități publice pe site-urile proprii, iar pentru un număr de 39 de unități verificate în teren au fost întocmite procese-verbale de control, fiind dispuse tot atâtea măsuri pentru intrarea în legalitate.

Începând cu data de 19.02.2018 s-a derulat Campanie naţională privind  respectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă de către agenții de muncă temporară, fiind verificați toți utilizatorii de pe raza județului Alba.

Un număr de 10 agenți economici au fost verificați în perioada 19-30 martie 2018, în cadrul Campaniei Naționale de control efectuată la operatorii care prestează servicii poștale și de curierat.

S-au înregistrat un număr de 282  sesizări şi reclamaţii formulate de către salariaţi. Dintre acestea 281 au fost sesizări scrise şi 1 sesizare a fost formulată în cadrul audienţelor la conducerea inspectoratului.

În conformitate cu prevederile H.G.nr.905/2017 și ale Ordinului M.M.F.P.S nr.1918/2011,  în anul 2018 au fost primite un număr de 194 de informări făcute de angajatori cu privire la încheierea contractelor de prestări servicii pentru completarea şi transmiterea registrului electronic al salariaţilor.

Numărul total al controalelor efectuate in anul 2018, de către inspectorii de muncă din cadrul corpului de control SSM a fost de 1615, cu o medie de 135 controale pe luna si o medie de 13,45 controale/luna/inspector, medie care se încadrează în limitele stabilite de către Inspecția Muncii București, respectiv de 10-14 controale/lună realizate de către un inspector de muncă.

Pe parcursul anului 2018 au fost efectuate controale la  1576 angajatori. În timpul acestor controale au fost constatate 2387 abateri de la legislaţia specifică în domeniul ssm si au fost dispuse tot atâtea măsuri de intrare în legalitate, cu termene precise de realizare a acestora.

In perioada analizata, urmare controalelor efectuate și inclusiv a cercetării evenimentelor din sfera de competență, au fost sancționați 371 angajatori, fiind aplicate 564 sancțiuni contravenționale, astfel: 546  avertismente și 18 amenzi pecuniare.  Valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de 73.500 lei.

Al doilea punct de pe ordinea de zi privind modul de soluționarea a cererilor de pensionare privind înscrierile noi de pensii, a cererilor de modificare a drepturilor de pensie și a cererilor de recalculare pe anul 2018, a fost prezentat de către doamna Mirela Goronea – director executiv adj, Casa Judeţeană de Pensii Alba.

  • În anul 2018 au fost soluționate 10.146 de cereri de pensionare, după cum urmează:
  • 5.091 de cereri de înscriere la pensie;
  • 3.810 de cereri de recalculare a drepturilor de pensie;
  • 1.245 de dosare care au îndeplinit condițiile legale de trecere la pensie de limită de vârstă din pensie anticipată, anticipată parțial și invaliditate.

          La punctul 3, diverse, au avut loc discuții libere cu privire la materialele prezentate, precum și alte subiecte de larg interes.

         Domnul Ioan Neagu – Confederaţia Naţional Sindicală Cartel Alfa a atras atenția asupra unui fenomen care a luat amploare în ultimul timp și anume „munca la gri’. Astfel, au apărut foarte mulți angajați cu salariul minim, angajați pentru câteva ore, dar în realitate au un program cu normă întreagă, poate și mai mult. Aceștia vor avea și pensii foarte mici din care le va fi foarte greu să supraviețuiască.

Domnul Suciu Vasile, inspector șef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba, a precizat că aceste cazuri sunt foarte greu de depistat, deoarece ’’munca la negru sau la gri’’ se face cu acordul angajaților.

Prefectul județului Alba a recomandat organizarea periodică a campaniilor de informare și conștientizare a populației, cu privire la dezavantajele fenomenului ’’muncii la negru sau la gri’’.

Domnul Ioan Petruț – Confederaţia Naţional Sindicală Cartel Alfa, a avut o propunere de modificare a legislației în sensul în care angajatorul să fie tras la răspundere pentru neplata contribuțiilor sociale.

O altă propunere a venit din partea domnului Vasile Suciu, care consideră că Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale trebuie corelată cu prevederile Codului Muncii.

Domnul Nelu Fleșer, șef serviciu, Instituția Prefectului – județul Alba a relatat că există situații în care zilierii din dorința de a nu pierde anumite beneficii sociale ( de exp. ajutorul de șomaj) înscriu alte persoane în registrul de evidență a zilierilor. Legislația ar trebui înăsprită, prin sancționarea angajatorilor care acceptă tacit astfel de practici.

Domnul Dănuț-Emil Hălălai – prefectul județului Alba, a dat asigurări celor prezenți că toate solicitările dumnealor vor fi transmise cu celeritate Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

Instituția Prefectului – Județul Alba