Anunț convocator ședință siguranță școlară

În conformitate cu prevederile Planului Național Comun de Acţiune (PNCA) pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar, prefectul judeţului Alba convoacă

 membrii echipei interinstituționale pentru realizarea obiectivelor propuse în Planul Teritorial Comun de Acţiune (Consiliul Județean Alba, Inspectoratul Județean de Poliție Alba, Inspectoratul Județean de Jandarmi Alba, Inspectoratul ȘcolarJudețean Alba, Inspectoratul pt. Situații de Urgență Alba,  Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Alba Iulia, A.N.I.T.P. Centrul Regional Alba Iulia) la şedinţa care va avea loc vineri 09.09.2022, ora 09.00, la Sala 110 din cadrul Instituției Prefectului – Județul Alba, având următoarea

 

ORDINE DE ZI

 

  1. Prezentarea Planului Teritorial Comun de Acţiune (PTCA) pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar;
  2. Aprobarea Planului Teritorial Comun de Acţiune (PTCA) pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar;
  3. Prezentarea de către instituțiile responsabile a calendarului de activități/ programe/ proiecte/ campanii privind siguranța școlară, preconizate a se desfășura pe parcursul anului școlar 2022-2023;
  4. Diverse