Anunț convocator şedinţă ordinară Grupul de Lucru Mixt din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

Către,

           Membrii Grupului de Lucru Mixt

          Experţi locali pentru romi

          Mediatori şcolari

          Mediatori sanitari

          Reprezentanţi F.R.D.S. Alba

          Reprezentanţi O.N.G.

 

În data de 20.10.2022, ora 1100, în sala 110  a Palatului administrativ din Alba Iulia, P-ţa I.I.C. Brătianu nr. 1, se convoacă în şedinţă ordinară Grupul de Lucru Mixt din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba, ca urmare a solicitării formulate de către dl. Bumbu Niculita, cu privire la următoarele două aspecte prioritare care vor constitui principalele teme de discuții în  cadrul întâlnirii, astfel:

  1. Identificarea de soluții cu privire la reglementarea actelor de proprietate și cu obținerea Cărților de Identitate de către cetățenii români aparținând minorității rome din municipiul Alba Iulia.
  2. Diverse.