Anunț convocator şedinţă Colegiu Prefectural – octombrie 2022

În temeiul  art. 275 alin. (1), (1ˆ1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

  •  Colegiul Prefectural al Judeţului Alba, constituit în baza Ordinului nr.314/2022 al Prefectului Judeţului Alba, se convoacă în şedinţă ordinară, în data de 27 octombrie 2022, ora 09:00. Ședința va avea loc în sistem fizic, la sediul Instituției Prefectului Județul Alba, sala ”Mihai Viteazul” , nr. 100.

 

  • Ordinea de zi cuprinde:
  1. Contractarea serviciilor medicale spitalicești în condiții de maximă eficiență și monitorizarea bugetului medicinei primare alocat din FNUASS – Casa de Asigurări de Sănătate;
  2. Protejarea sănătății publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc determinanți din mediul de viață și muncă – Direcția de Sănătate Publică Alba;
  3. Informare privind activitatea Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog;
  4. Diverse.
  •  Serviciului dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă va urmări punerea în aplicare a ordinului, îl va comunica membrilor Colegiului Prefectural al Județului Alba, îl va da spre publicare în Monitorul Oficial al județului Alba și îl va  afișa pe pagina web a Instituției Prefectului – Județul Alba.