Activitatea serviciilor publice deconcentrate dezbătute în cadrul ședinței Colegiului Prefectural al județului Alba

Vineri, 26 ianuarie a.c., începând cu orele 9,00 s-a desfășurat la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba, sala ”Mihai Viteazu” ședinţa Colegiului Prefectural al judeţului Alba. Lucrările şedinţei au fost deschise de prefectul Dănuț Emil Hălălai, care a prezentat următoarea ordine de zi: raport prezentat de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba privind activitatea din luna decembrie 2017, (controale efectuate, acţiuni desfăşurate pentru depistarea, combaterea şi gestionarea focarelor de trichineloză); informare privind activitatea  de control a Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Alba, în perioada sărbătorilor de iarnă, în anul 2017; raport al Direcției de Sănătate Publică privind acțiunile de verificare a unităților de alimentație publică desfășurate în perioada sărbătorilor de iarnă, 2017; raport de evaluare a rezultatelor activităților desfășurate de Instituția Prefectului – Județul Alba în anul 2017 ; diverse.

Comercializarea si consumul unor mari cantitati de produse de origine animala în perioada sărbatorilor de iarnă  a necesitat  intensificarea actiunilor de supraveghere si control, pentru verificarea respectării conditiilor sanitar veterinare in  târgurile de animale, pietele agroalimentare, unitatile de comercializare a produselor alimentare de origine animala (carmangerii, macelarii, magazine alimentare, supermartketuri etc.) precum si din unitatile de alimentatie publica, de tipul restaurantelor, cantinelor,bufetelor etc.

Inspectorii din cadrul Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Alba au format echipe mixte de control si au  verificat, în acesta  perioada , în baza unui program bine stabilit ,modul în care se produc, depoziteaza, transporta si valorifica produsele de origine animala si nonanimala  destinata consumului uman.

Controalele oficiale au urmarit, în principal  aspecte legate de efectuarea  examenelor trichineloscopice. O atentie deosebită s-a  acordat în aceasta perioada  modului în care s-a efectuat  examenul trichineloscopic a carnii rezultate din sacrificari pentru consum propriu. Din gospodariile populatiei au fost sacrificați in perioada sarbatorilor de iarna 16093 porcine din care in cadrul Circumscriptiilor Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor  teritoriale au fost efectuate  un număr de 1258 examene trichineloscopice si 14835 examene trichineloscopice efectuate de catre medicii veterinari de libera practica.Tot in acesta perioada au fost efectuate 27 examene trichineloscopice la mistreti.

La finalul prezentării a avut loc o intervenție a domnului Dănuț-Emil Hălălai, Prefect al Județului Alba, care a recomandat să se facă un inventar al animalelor din gospodăriile cetățenilor, pentru a se putea preveni pe cât posibil apariția focarelor de trichineloză.

Domnul Nistor Emanoil, Comisar șef adjunct, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Alba a expus un raport al acțiunilor de control premergătoare sărbătorilor de iarnă. În perioada 15.11-29.11.2017, CJPC Alba a desfăşurat acţiune de control privind modul de respectare a prevederilor legale privind siguranţa jucăriilor. Astfel: numărul de operatori economici controlaţi din judeţ:29; valoarea de jucării controlată, lei: 187389 lei; numărul de operatori economici cu abateri 13; valoarea de jucării cu abateri, oprite temporar de la comercializare, lei: 7019 lei; sancțiuni : 5 amenzi în valoare totală de 13500 lei, 10 avertismente.

Directorul executiv al Direcție de Sănătate Publică Alba, dl Sinea Dumitru Alexandru a prezentat un raport privind acțiunile de verificare a unităților de alimentație publică desfășurate în perioada sărbătorilor de iarnă, 2017. Au fost controlate un număr de 39 unităţi de alimentaţie publică; s-au recoltat 30 teste de sanitaţie din care 7 teste  de sanitaţie  necorespunzătoare, ca urmare s-a impus igienizarea si dezinfecţia generală a spaţiilor, ustensilelor de lucru şi repetarea testelelor de sanitaţie; au fost aplicate un număr de 10 sancţiuni din care 9 avertismente conform OG 2/2001 şi 1 sancţiune contravenţională conform HG 857/2011 în valoare  de 1000 lei.

La punctul Diverse de pe ordinea de zi, prefectul Dănuț-Emil Hălălai a pus în discuție mai multe probleme de actualitate: rezolvarea situației privind copacii de pe Dealul Mare, toaletarea acestora și asigurarea siguranței traficului rutier pe șosea; implementarea urgentă a noii legislații privind domeniul situațiilor de urgență, respectiv autorizarea clădirilor publice în ceea ce privește respectarea normelor de prevenire a incendiilor și afișarea panourilor de înștiințare asupra clădirilor și spațiilor publice din categoria comerț, cultură și turism care nu dețin autorizație de securitate de incendiu.

 

Instituția Prefectului – Județul Alba