Activitatea serviciilor publice deconcentrate – analizată în cadrul ședinței Colegiului Prefectural al județului Alba

Marți 28 ianuarie a.c. s-a desfășurat ședinţa Colegiului Prefectural al Judeţului Alba, prezidată de prefectul Nicolae Albu. Ordinea de zi a cuprins următoarele teme de dezbatere: raport de activitate pentru anul 2019 al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Alba; informare privind activitatea Direcției Regionale de Statistică Alba pentru anul 2019.

Domnul  Olariu Cătălin, Director executiv adjunct, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Alba, a expus un raport privind activitatea din anul 2019.

Activitățile legate de cererea unică de plată 2019 au vizat efectuarea plății regulate pentru beneficiarii care au depus cererea unică de plată în Campania 2019. Au fost autorizate la plată pentru județul Alba un număr de 22339 de cereri, pentru o suprafață de  214 693.1 ha. Un număr de  675 cereri au fost preluate de funcționarii de la Serviciul Măsuri Specifice pentru declarație sector zootehnic.

Sprijinul financiar de la bugetul de stat a fost acordat pentru: renta viageră – 222 cereri în valoare de 232.952,30 lei ; Ajutorul de stat pentru motorină utilizată în agricultură – 903 număr cereri depuse, 1084 număr cereri autorizate în valoare de 10.745.133,50 lei ; Ajutor de stat pentru servicii de determinare a calității genetice a raselor de animale – 3 cereri în valoare de 279.370,85 lei. Totalul cererilor autorizate la plată a fost de 1309, în valoare de 11.257.456,65 lei.

Din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) au fost efectuate următoarele plăți : prin Programul Național Apicol, pentru un număr de 246 cereri autorizate, în valoare 3.219.058,85 lei ; Investiții în sectorul vinicol – 2 cereri autorizate, în valoare de 1.887.223,06 lei ; Restructurare reconversie plantaţii viticole – 6 cereri autorizate la plată, în valoare 11.916.718,64 lei ; Ajutor comunitar privind  măsura de asigurare a recoltei de struguri pentru vin – pentru un număr de 3 cereri autorizate, în valoare de 373.525,97 lei ; Programul European de stimulare a consumului de lapte în școli – pentru un număr de 2 cereri în valoare de 2.155.269,46 lei. Astfel, în total, în anul 2019, pentru măsurile de piață au fost depuse un număr de 270 cereri din care 259 autorizate la pată, cu o valoare de 19.551.795,98 lei.

În ceea ce privește plata prin măsurile delegate, din Fondul european pentru Dezvoltare rurală  – FEADR, pe  Măsura 215  și 14 bunăstare animale: pachetele A – porcine şi B- păsări au fost depuse 9 cereri, din care au fost autorizate un număr de 4, în valoare 17.775.734,24 lei. Totalul plăților efectuate în anul 2019 a fost  de 402.698.361.65 lei, din care 61.599.606,23 lei din Buget Național, 341.098.755.42 lei  din  Fonduri europene.

Prioritatea instituției este implementarea în condiții de maximă eficiență și eficacitate a măsurilor de sprijin pentru fermieri finanţate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură – FEGA, bugetul naţional şi Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală – FEADR. Reprezentantul APIA Alba consideră necesară îmbunătățirea corelării activității centrelor județene cu aparatul central agenției în vederea autorizării la plată și  dotarea cu aparatură modernă, performantă, obținerea de imagini reale și actuale din satelit.

Domnul Ciprian Alin David, director executiv, Direcția Regională de Statistică Alba, a prezentat o informare asupra activității instituției pe care o reprezintă și evoluția unor indicatori socio-economici pentru județul Alba.

Direcţia Regională de Statistică Alba, în anul 2019 a efectuat un număr de 105 cercetări statistice, din care 2 cu periodicitate mai mare de 1 an, 61 cercetări statistice anuale şi 42 cercetări statistice infraanuale. Din totalul cercetărilor infraanuale, 14 au fost trimestriale, 25 lunare, 1 decadală, 1 săptămânală și 1 bianuala. Deasemenea 12 cercetări statistice au avut la bază granturi europene.

Pe domenii de activitate situaţia principalelor cercetări statistice realizate  se  prezintă astfel:1. Statistica agriculturii, silviculturii şi mediului: au fost realizate 17 cercetări statistice, ale căror nomenclatoare anuale au cuprins 4223 de unităţi raportoare, reprezentând 8,28% din totalul cercetărilor efectuate. Au fost colectate date privind producţia vegetală, efectivele de animale, activitatea economică a unităţilor agricole cu personalitate juridică, volumul de lemn exploatat, cheltuielile pentru protecţia mediului, distribuţia apei şi locuinţele conectate la sistemele de canalizare.

La punctul Diverse de pe ordinea de zi au fost discutate alte probleme de actualitate, cum ar fi aspecte privind organizarea și desfășurarea activității în cadrul serviciilor publice deconcentrate, clarificarea unor aspecte privind cursurile de formare profesională la care participă angajații, modalitatea de raportare a problemelor cu care se confruntă instituțiile publice în vederea soluționării acestora.

Instituția Prefectului – Județul Alba