Activitatea serviciilor deconcentrate prezentată în cadrul Colegiului Prefectural Alba

Recent s-a desfășurat ședinţa Colegiului Prefectural al Judeţului Alba, prezidată de prefectul Dănuț- Emil Hălălai.

Ordinea de zi a ședinței a cuprins următoarele teme: recomandări tehnice privind recuperarea și salvarea arhivei inundate; raport de activitate al Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Alba; structura culturilor înființate în primăvara anului 2018 și stadiul lucrărilor de întreținere – Direcția pentru Agricultură Județeană Alba; diverse.

Șeful serviciu al Serviciul Județean al Arhivelor Naționale, doamna Alexandra Dana Zecheru, a prezentat metodologia privind recuperarea și salvarea arhivei inundate. Evenimentele  de inundare a arhivei unei instituții se comunică în termen de 24 de ore la Arhivele Naționale.Arhiva inundată trebuie să fie supusă cît mai repede protecției speciale prin care să se prevină agravarea  roceselor de degradare  și să se recupereze  documentele  afectate.O arhivă umedă, care nu a fost uscată complet în cel mult 15 zile de la producerea inundației, va fi invadată de forme grave de mucegai. Intervenția de salvare a arhivei inundate și de revenire la normal se derulează în următoarea ordine de urgență:documentele amenințate în mod iminent se evacuează cu prioritate; documentele aflate deasupra apei în depozite inundate  se evacuează temporar din depozit dacă lucrările de asanare a spațiilor impun o asemeneaa acțiune; recuperarea documentelor are următoarele priorități:1. documentele cu termen de păstrare permanent;2 documentele cu termen de păstrare temporar;3 instrumentele de evidență.

Doamna Anca Iacob, consilier în cadrul Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Alba, a expus un raport de activitate al inspectoratului. În cursul anului 2018 a fost menţinut şi îmbunătăţit sistemul de management al calităţii prin monitorizarea şi evaluarea activităţii, instruirea periodică a analiştilor, aplicarea măsurilor preventive şi corective stabilite pe baza rezultatelor auditului intern şi extern, a rezultatelor obţinute la testele de referinţă şi a analizei efectuată de management.  Au fost efectuate inspecţii în câmp conform programului de multiplicare 2017 întocmit pe baza solicitărilor depuse de către operatorii economici înregistraţi pentru producerea seminţelor şi materialului săditor: 804   ha înscrise la multiplicare, din care:165  ha grau comun;25 ha orz cu 2 rânduri;10 ha orz cu 6 rânduri; 5 ha ovăz; 60 ha triticale ; 7 ha soia; 34 ha loturi de hibridare porumb;232 ha loturi de hibridare floarea soarelui; 150 ha cânepă; 65  ha material de inmultire si plantare fructifer; 51 ha material de înmulţire al viţei de vie. Au fost certificate oficial  114 loturi, din care :12  loturi cereale paioase / 219  to; 19 loturi porumb / 256 to; 28  loturi material de inmultire si plantare al vitei de vie / 1.005 mii buc.;  55 loturi material de inmultire si plantare fructifer / 110 mii buc. 83 teste efectuate pentru verificarea calităţii exterioare a materialului de înmulţire şi plantare.75 teste de calitate a seminţelor (215 determinari) efectuate in cadrul laboratorului oficial al ITCSMS Alba, din care :31 teste oficiale (136 determinari); 44 teste informative (79 determinari).

A fost efectuat controlul conformității semințelor de porumb și floarea soarelui achiziționate de fermieri în vederea însămânțării în campania de primavară 2018.Inspecțiile au constat în:verificarea documentelor care sunt însoțit semințele achiziționate; eșantionarea loturilor de semințe existente la fermieri; testarea eșantioanelor în laborator pentru determinarea purității, germinației si MMB.

Au fost realizate controale la 12 fermieri și au fost eșantionate 44 loturi de semințe. În urma testelor efectuate nu au fost identificate semințe neconforme.

Domnul Gheorghe Lazea, director executiv, Direcția pentru Agricultură Județeană Alba, a prezentat o informare privind structura culturilor înființate în primăvara anului 2018 și stadiul lucrărilor de întreținere.A u fost finalizate lucrările de întreținere-erbicidare a culturilor la porumb, floarea soarelui, soia, sfecla de zahăr  precum și administrarea fazială concomitentă a îngrășămintelor. Pregătirea campaniei de vară prin repararea/verificarea utilajelor necesare în proporție de 80 % : combine, remorci, prese, precum și a  spațiilor  de depozitare, declanșarea campaniei de recoltare a orzului, rapiței, etc. La avertizarea Oficiului Fitosanitar Alba, s-au aplicat tratamente pentru combaterea bolilor și dăunătorilor în culturile de floarea soarelui, soia, sfeclă de zahăr.

La punctul Diverse de pe ordinea de zi prefectul Dănuț-Emil Hălălai a adus în dezbatere  o serie de probleme cum ar fi: procedura care trebuie urmată de o persoană care suferă de o boală gravă pentru a putea fi pensionată; condițiile pentru  formularea cererilor de ajutoare de urgență în urma calamităților,etc.

Instituția Prefectului – Județul Alba